Presentem en Claustre de Projecte Primavera Campclar

PRESENTEM EN CLAUSTRE EL PROJECTE PRIMAVERA CAMPCLAR Tal i com recull l’acta del claustre del nostre centre escolar (ACTA NÚMERO 01/18-19 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CLAUSTRE) el dia 7 de setembre de 2018 es va presentar al claustre de professorat del nostre el Projecte Primavera Campclar per part del grup impulsor del projecte. L’objectiu va ser convidar al professorat a participar al projecte. El projecte es desenvoluparà amb cinc estades formatives relacionades amb la innovació educativa d’una setmana a:

  • 1 estada a República Txeca
  • 2 estades a Portugal
  • 2 estades a Finlàndia
En aquesta presentació es van explicar els objectius del projecte: 1.- Revisar i millorar els materials del treball cooperatiu i per projectes. 2.- Aportar confiança al professorat en el desenvolupament del treball cooperatiu i per projectes. 3.- Consolidar el canvi metodològic del centre. També es va fer referència als compromisos que adquiria el professorat interessat a participar: 1.- Participar en les reunions de coordinació. 2.- Presentar un document que certifiqui l’assistència i aprofitament dels cursos estructurats. 3.- Elaborar una memòria de l’activitat desenvolupada i una avaluació. 4.- Elaborar una entrada per a les xarxes socials del centre educatiu i per al blog del projecte. 5.- Fer una transferència de coneixements de l’activitat per al professorat del claustre. 6.- Implicar-se en les activitats de difusió programades del projecte. I els requisits i selecció del professorat:
  1. Idiomes. Anglès. Imprescindible.
  2. Càrrecs unipersonals. A nivells amb treball cooperatiu i per projectes (tutoria, cotutoria, coordinació de cicles, coordinació d’ESO) des d’el curs acadèmic 2016-2017. 1 punt per cada càrrec.
  3. En cas d’empat. S’afavorirà al professorat amb plaça al centre i segons l’antiguitat al centre.
El termini de presentació de candidatures: Dimecres 26 de setembre Resolució de la convocatòria: Dimecres 17 d’octubre]]>