GM Activitats Comercials, perfil professional Moda

Cicle de Grau Mitjà d’Activitats Comercials, perfil professional Moda

 

Què és el CFGM AC?

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. Aquesta capacitat es veu complementada amb la especialització en la venda de moda i complements.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Com puc accedir al cicle?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 •  haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 •  tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 •  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 •  tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova. 

Mireu aquest enllaç

Com s’organitza?

Consta de 16 mòduls.
Competència General:  La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar les activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. Aquesta capacitat es veu complementada amb la especialització en la venda de moda i complements.

Descripció del contingut curricular:

M1. Dinamització del punt de venda

M2. Gestió de compres

M3. Gestió d’un petit comerç

M4. Processos de venda

M5. Serveis d’atenció comercial

M6. Tècniques de magatzem

M7. Venda tècnica

M8. Anglès

M9. Aplicacions informàtiques pel comerç

M10. Comerç electrònic

M11. Màrqueting en l’activitat comercial

M12. Formació i orientació laboral

M13. Síntesi d’activitats comercials

M14. Formació en centres de treball

M15. Matèries tèxtils i pell

M16. Comerç de moda i tendències

Quines característiques específiques té l’Institut Campclar?

 • Actualment el centre ofereix els cicles Activitats Comercials-Moda i Sistemes Microinformàtics i Xarxes en modalitat DUAL: part de la formació es realitza a una empresa cobrant una remuneració.
 • Projectes Erasmus+ que fan possible mobilitats europees.
 • Bon acompanyament tutorial.
 • Biblioteca per a poder treballar en moments que no es faci classe o per les tardes. 
 • Sortides curriculars
 • Àmplia oferta d’empreses per realitzar l’FCT

I en finalitzar, què puc fer?

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 •  al batxillerat,
 •  a un cicle de grau superior de formació professional

o al món laboral:

 • venedor o venedora
 • venedor o venedora de roba
 • venedor o venedora de sabates
 • venedor o venedora de complements
 •  venedor tècnic o venedora tècnica
 •  representant comercial
 •  orientador o orientadora comercial
 •  promotor o promotora
 •  televenedor o televenedora
 •  agent en la venda a distància
 •  teleoperador o teleoperadora de centre d’atenció telefònica
 •  agent d’informació i atenció al client
 •  caixer reposador o caixera reposadora
 •  operador o operadora de centre d’atenció multicanal
 •  administrador o administradora de continguts en línia
 •  comerciant de botiga
 •  gerent de petit comerç
 •  tècnic o tècnica en gestió d’estocs i magatzem
 •  cap de magatzem
 •  responsable de recepció de mercaderies
 •  responsable d’expedició de mercaderies
 •  tècnic o tècnica en logística de magatzems
 •  tècnic o tècnica d’informació i atenció al client en empreses