Història

L’INS Campclar està ubicat a la zona de Ponent de la ciutat de Tarragona i comprèn una àrea a la perifèria formada pels barris de Torreforta, Campclar, La Granja, Riuclar, La Floresta, Bonavista, Icomar, El Pilar, Albada i Parc Riuclar. La majoria d’aquests barris van ser contruïts als anys 60 i 70, com a conseqüència dels fluxos migratoris procedents de la resta d’Espanya.

Al 1981 apareix el primer institut al barri: es crea l’INS Campclar. L’institut neix amb un compromís clar de millorar les possibilitats de futur de les noies i els nois de Campclar incidint, també així, en la millora del barri.

 

 

L’INS Campclar ha estat, històricament, reconegut com l’Institut del barri. Durant anys va ser l’únic insitut dels barris de Ponent i això va afermar aquesta idea de referent al barri. Després d’uns canvis socials importants en el territori i d’una reforma estructural del sistema educatiu, el centre va afrontar i va desenvolupar un conjunt d’estratègies educatives, organitzatives, disciplinàries que van ajudar a enriquir l’oferta educativa.

 

l’INS Campclar, amb una experiència de 35 anys formant el jovent dels barris de Ponent de Tarragona, té com a objectius conformar una comunitat educativa de qualitat, arrelada en el seu entorn, que sigui capaç de donar resposta formativa adequada als joves que la integren, permanentment disposada a millorar, compromesa amb una concepció humanista del món, oberta a contribuir en la millora de la societat, a partir de la capacitació en actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres graduats, que els permeti el ple desenvolupament en l’exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat i el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a tothom.