Departament d'Informàtica

Professorat del departament informàtica:

Laura Martí – Cap de departament (lmarti98@xtec.cat)

Oscar Rizos – Tutor de 1r SMX (orizos@xtec.cat)

Anabel Martínez -Tutora de 2nr SMX (amart797@xtec.cat)

Jordi Sánchez (jsanc296@xtec.cat)

Roberto Saiz (rsaiz4@xtec.cat)

Nani Teruel (aterue10@xtec.cat)

  • Per a la comunicació amb l’institut es recomana utilitzar el correu electrònic (e3006125@xtec.cat) o bé per telèfon (977 54 10 07). 
  • Les entrevistes amb el tutor o tutora es realitzaran o bé telefònicament o bé per videoconferència.