Informació Batxillerat Humanístic i Social

Què és el Batxillerat Humanístic i Social?

La modalitat del batxillerat social s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb les ciències socials, jurídiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

La modalitat del batxillerat d’humanitats s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia i les manifestacions culturals.

Com s’hi accedeix?

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat de l’ESO.

Com s’organitza?

El Batxillerat s’organitza en dos cursos i té tres tipus de matèries diferents:

 • Matèries comunes que cursen tots els alumnes.
 • Matèries de modalitat que determinen els estudis que es realitzaran posteriorment.
 • Matèries específiques, les quals es poden escollir com a complement de les matèries comunes.  

1r Curs de Batxillerat

Les matèries optatives que s’oferiran a 1r de Batxillerat són de 4 hores setmanals, a excepció de les matèries específiques, que tenen 2 hores de càrrega lectiva durant la setmana.

Matèries comunes

Quadre 1:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (Llengua anglesa)
Filosofia
Cultura científica
Educació Física
Tutoria
Treball de recerca

Matèries de modalitat


En l’itinerari Social l’alumne té com a matèria comuna les Matemàtiques aplicades a les CCSS i en l’itinerari Humanístic l’alumne té com a matèria comuna el Llatí i ha d’escollir una matèria de la franja 2. Quant a la franja 3, hi ha les següents opcions: Economia, Literatura Catalana, Grec o bé 1 matèria específica que es detalla en el quadre 3.

 2n Curs de Batxillerat

Matèries comunes.

Les matèries de comunes que hi ha a 2n de Batxillerat són les següents: 

Quadre 1

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (Llengua anglesa)
Història de la filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca

Matèries Optatives i Específiques

Les matèries optatives que s’oferiran a 2n de Batxillerat són complementàries al 1r de Batxillerat. La distribució d’itineraris per modalitats segueix, per tant, un desplegament similar que el primer curs de batxillerat. En la franja 1 i 2 has d’escollir una matèria. En la franja 3 has d’escollir entre Grec o les específiques (mirar quadre 3)

Quines característiques específiques té l’Institut Campclar?

 • Projectes Erasmus que fan possible mobilitats europees.
 • Activitats de piscina i atletisme a 1r de Batxillerat dins l’Educació Física.
 • Treball amb tauletes digitals per no perdre en cap moment el seguiment del curs.
 • Bon acompanyament tutorial.
 • Desdoblament de les matèries de llengües en grups reduïts. 
 • Possibilitat d’examinar-se de les proves oficials de llengua anglesa, francesa i alemanya. 
 • Bons resultats a les PAU.
 • Viatge de Fi de curs.
 • Biblioteca per a poder treballar en moments que no es faci classe o per les tardes. 
 • Aules especialitzades: laboratoris, tallers de tecnologia…

I en finalitzar, què puc fer?

 • Cicles formatius de grau superior
 • Presentar-se a les proves d’accés a la universitat i accedir a realitzar estudis universitaris.
 • Al món laboral

PODEU OBTENIR MÉS INFO EN AQUESTA WEB