Seminari de Llengües Clàssiques

Cap de departament: Núria Ortiz
Professor de llengües clàssiques: Irene Naranjo

Docència a l’ESO:

OPTATIVES
Introducció al llatí4t ESOigarci30@xtec.cat

Docència a Batxillerat:

Llatí I1r Batxillerat Bigarci30@xtec.cat
Llatí II2n BAT Bigarci30@xtec.cat
Grec I1r Batxillerat Bigarci30@xtec.cat
Grec II2n BAT Bigarci30@xtec.cat

Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.