Seminari de Llengües Clàssiques

Cap de departament: Núria Ortiz
Professor de llengües clàssiques: Pablo Ramírez

Docència a l’ESO:

OPTATIVES
Cultura clàssica3r ESOPablo Ramírez
Introducció al llatí4t ESOPablo Ramírez

Docència a Batxillerat:

Llatí I1r Batxillerat BPablo Ramírez
Llatí II2n BAT A, BPablo Ramírez
Grec I1r Batxillerat BPablo Ramírez
Grec II2n BAT A, BPablo Ramírez

Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.