Estructura organitzativa interna

NÚRIA BARBERÀ SOLÈ

Nascuda a Alcover (Tarragona), l’any 1974. Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Rovira i Virgili i Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Direcció de Centres Educatius per la Universitat Internacional de La Rioja. Professora d’ensenyament secundari, batxillerat i cicles formatius, especialitat en Economia, des de 2007.

Ha desenvolupat diferents càrrecs durant la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu: tutora, cap de departament, coordinadora d’activitats complementàries i gestió de projectes en l’àmbit de la Formació Professional. També ha sigut tutora de l’alumnat del Màster de professorat de secundària.

Després d’haver ocupat el càrrec de Secretària de l’Institut, és Directora de l’Institut Campclar des de setembre del 2020.

TERESA CARRETÉ CASTELLVÍ

Nascuda a Els Guiamets (Priorat – Tarragona) el 1973. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona.

Professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat al Departament d’Educació de Catalunya, en l’especialitat de Biologia i Geologia, des de 2005.

Ha desenvolupat diferents càrrecs i en diferents centres de titularitat pública durant la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu: tutora de diversos cursos de l’ESO, coordinadora en riscos laborals, coordinadora d’Educació Ambiental i Escoles Verdes, coordinadora de mediació i convivència, coordinadora d’ESO, professora de formació de professorat en treball cooperatiu.

Actualment i des del 2015 ocupa el càrrec de Cap d’Estudis de l’Institut Campclar, combinat amb la seva tasca docent. On ha participat activament dins del grup de docents impulsors del desplegament de la metodologia de treball cooperatiu i per projectes en dit centre.

SÍLVIA MONFORT CASANOVA

Nascuda a Castelló de la Plana l’any 1975. Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de València.
Professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat al Departament d’Educació de Catalunya, en l’especialitat de Matemàtiques, des de 2002.
Ha desenvolupat diferents càrrecs i en diferents centres de titularitat pública durant la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu: tutora de l’ESO, cap de departament i cap d’estudis en diversos instituts. També ha sigut tutora de l’alumnat del Màster de professorat de secundària.

Els cursos 14-15 i 15-16 va ocupar el càrrec de Cap d’Estudis de l’Institut Campclar. Actualment és Cap d’estudis adjunta i cap de departament de Matemàtiques, combinat amb la seva tasca docent, on ha participat activament dins del grup de docents impulsors del desplegament de la metodologia de treball cooperatiu i per projectes i el canvi metodològic a les noves metodologies en aquest centre.

SONIA LANDETE VALERO

Nascuda a Mungia (Biscaia) el 1975. Llicenciada en Química per la Universitat Rovira i Virgili.

Professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat al Departament d’Educació de Catalunya, en l’especialitat de Física i Química, des de 2007.

Ha desenvolupat diferents càrrecs i en diferents centres de titularitat pública durant la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu: tutora de diversos cursos de l’ESO, cotutora i docent en l’institut Campclar des de 2015.

Actualment i des del 2020 ocupa el càrrec de Coordinadora pedagògica de l’Institut Campclar, combinat amb la seva tasca docent. On ha participat en la formació i el desplegament de la metodologia de treball cooperatiu i per projectes i el canvi metodològic a les noves tecnologies en aquest centre.

ANA BELÉN LORENTE LÓPEZ

Nascuda a Tarragona el 1980. Alumna de l’Institut Campclar des del 1994 fins al 1998. Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Rovira i Virgili.

Professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat al Departament d’Educació de Catalunya, en l’especialitat d’Anglès, des de 2006.

Ha desenvolupat diferents càrrecs i en diferents centres de titularitat pública durant la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu: tutora de diversos cursos de l’ESO, cotutora i docent en l’Institut Campclar des de 2009. 

Actualment i des del 2020 ocupa el càrrec de Secretària de l’Institut Campclar, combinat amb la coordinació i desenvolupament de projectes europeus com a centre Acreditat Erasmus+ i la seva tasca docent, on ha participat en la formació i el desplegament de la metodologia de treball cooperatiu i per projectes i el canvi metodològic a les noves tecnologies en aquest centre.