Escoles Verdes

Què vol dir ser Escola Verda?

Ser Escola Verda implica incloure i organitzar accions que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Poc a poc, i entre tota la comunitat educativa –alumnat, famílies, professorat i PAS– hem de promoure la participació i la implicació activa en la millora del nostre entorn .Hem començat amb la recollida selectiva (paper i plàstic), activitats i xerrades diverses, elecció de delegats verds, control de la despesa energètica i d’aigua, creació d’una nova matèria optativa a cicle inicial.

Hem creat el primer Consell Ambiental que impulsa i promociona aquelles accions “verdes” que entre tots fem possibles.

Quines accions hem dut a terme aquest curs 2019-2020?