Departament de Català

2023/2024

El departament de llengua catalana i literatura de l’Institut Campclar el formen els professors: Carles Capseta, Núria Comas, Pilar Forcadell, Anna Masalias, Llívia Palliso, Cinta Panisello, Montse Salvadó i Tesa Sardà.

Les professores del departament es distribueixen la docència de la matèria de la següent manera:

NivellProfessorat
1r ESONúria Comas i Tesa Sardà
2n ESOMontse Salvadó i Pilar Forcadell
3r ESOLlívia Palliso i Anna Masalias
4t ESOCinta Panisello, Tesa Sardà, Montse Salvadó i Pilar Forcadell
1r BAT (Científic)Llívia Palliso
1r BAT (Social i Esportiu)Núria Comas
1r BAT – Comunicació audiovisual,
Pautes d’elaboració d’un TdR i
Creació literària
Núria Comas
2n BATPilar Forcadell
Aula d’acollidaCarles Capseta i Cinta Panisello

Així mateix, la tasca de Cap de Departament la du a terme la professora Núria Comas Lou.

Material de classe

Segons la normativa del centre, al llarg del curs 2023-2024 la difusió de la matèria de llengua catalana es durà a terme a través de la plataforma Moodle. El material que es treballarà està elaborat pels professors del departament, excepte els textos d’autor, que són degudament identificats.
A través d’aquesta plataforma l’alumnat haurà de contestar qüestionaris i dur a terme tasques de manera periòdica per comprovar el seu aprenentatge i per consolidar els conceptes necessaris.
A l’aula, l’alumnat ha de portar sempre la seva tauleta carregada (com si es tractés del seu llibre de text), i evidentment fulls i bolígrafs necessaris per confegir el dossier de cada unitat.

PLA LECTOR (2023/2024)

Pel que fa a les lectures que durem a terme, els títols corresponents a aquest curs són:

1r trimestre2n  trimestre3r trimestre
1r ESOVILLANUEVA, Muriel
Duna. Diari d’un estiu
Ed. Babulinka BooksISBN: 978-84-941590-7-7
XIRINACS, Olga
El vol de Dràcula
Casals Jove,
ISBN: 978-8421824481
DOYLE, Arthur Conan
Els millors casos de Sherlock Holmes
Barcanova Editorial,
ISBN: 978-84-489-5272-3
2n ESOSANTOS, Care
Mentida
Ed. Edebé
ISBN: 978-84-683-1578-2
GUIMERÀ, Àngel
Mar i cel
Barcanova Editorial
ISBN: 978-8448931445
ONJALI, Raúf
El noi de l’última fila
Ed. La Galera
ISBN: 978-8424668662
3r ESOAGUILAR, Laia.
Juno
Fanbooks
ISBN: 978-8417515126
GUIMERÀ, Àngel
La filla del mar
(llibre proporcionat pel
departament)
ANGLADA, M. Àngels
El violí d’Auschwitz
Ed. Labutxaca
ISBN: 978-8419107114
4t ESOBURGAS, Àngel
Noel et busca
Editorial La Galera
ISBN: 978-8424659721
POU, Gisela
La noia de la mitjanit
Edebé
ISBN: 978-8468316147
GUIMERÀ, Àngel
Terra baixa
La Galera
ISBN: 978-8424658601
1r BATORIOL, Joan
Antologia de poesia catalana. Nova tria
Ed. La Galera
ISBN: 9788424663186
CAT al DIA 1: Primeres errades (el treballarem durant tot el curs)
Ed. La Galera
ISBN: 978-8441230255
RUSIÑOL, Santiago
L’auca del senyor Esteve. Teatre
Ed. Educaula
ISBN: 978-8492672622
2n BATRODOREDA, Mercè
La plaça del Diamant
Ed. Club Editor Jove
ISBN: 9788473292115
PUIG i FERRETER, Joan
Aigües encantades
Ed. 62
ISBN: 9788429760712

Criteris d’avaluació ESO/BAT

1. L’avaluació de la matèria de llengua catalana a l’etapa de batxillerat es durà a terme a través d’una nota numèrica i a l’etapa de l’ESO es durà a terme segons
els indicadors següents:

NA – No Assoleix 

AS – Assoliment Satisfactori 

AN – Assoliment Notable  

AE – Assoliment Excel·lent  

2. L’avaluació és continuada (excepte a 1r de batxillerat, on cal aprovar els tres trimestre per poder superar el curs).

3. El percentatge atorgat a cada criteri d’avaluació serà desglossat al curs Moodle de cada curs i matèria.

4. L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge. Per això l’avaluació té en consideració diverses perspectives a fi de comprovar el que l’alumnat ha après:

a. Controls del coneixement de llengua
b. Controls de les lectures de curs (preguntes, activitats diverses, treball…)
c. Dossiers d’aprenentatge (activitats d’expressió escrita, deures, treball d’aula, altres treballs)
d. Activitats d’expressió oral
e. Activitats periòdiques d’avaluació de la comprensió oral i lectora
f. Actitud i comportament

5. L’alumnat de 2n de batxillerat amb la matèria no assolida de 1r de batxillerat la recuperarà amb un examen de recuperació durant el primer trimestre del curs
vigent. Per a l’alumnat d’ESO amb nivells anteriors no assolits, la superació d’un nivell implica la superació automàtica dels nivells anteriors.

6. En les proves escrites, a fi de millorar l’ortografia, a 1r i 2n d’ESO es descomptarà 0,05 punts per falta; i a 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat, 0,1 punts per falta sense límit.

7. Aquelles activitats puntuables i entregades fora de termini, sense un comprovant oficial (metge…), disminueixen la seva puntuació d’acord amb el criteri que
s’hagi adoptat.

8. Només es repetiran els exàmens si l’alumne/a justifica la falta d’assistència mitjançant un comprovant oficial.

9. A batxillerat, si l’alumne/a acumula, per trimestre, més d’un 20% de faltes d’assistència no justificades, no podrà participar en els exàmens. Les absències només es poden justificar amb el corresponent comprovant oficial.

10. Els percentatges d’avaluació, que estan especificats al Moodle de cada nivell, són orientatius i no taxatius i convé remarcar que en cada alumne/a es té en
compte la seva trajectòria individual d’esforç i millora.