Departament Artístic

Cap de Departament: Ramón Simó

Seminari de Música: Roc Lluís Mulet i Vicent Reverté

Seminari de Visual i Plàstica: David Romero i Gemma Serrat

MÚSICA
1r ESO1r ESO A, B, C, D, ERoc Lluís Mulet
3r ESO3r ESO A, BRoc Lluís Mulet
3r ESO3r ESO C, DVicent Reverté
MO 1r Musical TeatreRoc Lluís Mulet
MO 2n Musical TeatreVicent Reverté
MO 3r Musical TeatreRoc Lluís Mulet
MO 3r RàdioRoc Lluís Mulet
 Orquesta/MusicalRoc Lluís + Vicent Reverté
VISUAL I PLÀSTICA
1r ESO1r ESO A, B, C, D, EGemma Serrat
2n ESO2n ESO A, B, C, D, EDavid Romero
4t ESOOptativa Dibuix 4t – Grup 1David Romero
Optativa Dibuix 4t – Grup 2Gemma Serrat
DIBUIX TÈCNIC
1r BAT Gemma Serrat
2n BATDavid Romero

Tutories: 

1r ESO B: Gemma Serrat

2n ESO A: David Romero

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.