Departament Artístic

Cap de Departament: Ramón Simó

Seminari de Música: Roc Lluís Mulet

Seminari de Visual i Plàstica: David Romero i Gemma Serrat

MÚSICA
1r ESO1r ESO A, B, C, D, ERoc Lluís Mulet
3r ESO3r ESO A, B, C, DRoc Lluís Mulet
 
VISUAL I PLÀSTICA
1r ESO1r ESO A, B, C, D David Romero
 1r ESO EGemma Serrat
2n ESO2n ESO A, B, C, D, EGemma Serrat
4t ESOOptativa Dibuix 4t – Grup 1David Romero
 Optativa Dibuix 4t – Grup 2Gemma Serrat
 
DIBUIX TÈCNIC
1r BAT David Romero
2n BATGemma Serrat

Tutories: 

1r ESO A: David Romero

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.