Seminari de Religió i valors

Cap de departament: Núria Ortiz
Professorat del seminari de religió i valors:

Docència a l’ESO:

RELIGIÓ I VALORS
Cultura de les religions 1r ESO A, B, C, D, EIsabel Pérez
Cultura de les religions 2n ESO A, B, C, D, E Rubén Guim
TecnologíaAOSèniorIsabel Pérez
Cultura de les religions 3r ESO A, B, C, DIsabel Pérez
Cultura de les religions 4t ESO A, B, CRuben Guim / Isabel Pérez

Tutories:
● 1r ESO C: Isabel Pérez
● 2n ESO D: Ruben Guim

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.