Seminari de Ciències Socials

Cap de departament: Núria Ortiz
Professorat del seminari de Ciències Socials:

  • Núria Ortiz (mortiz36@xtec.cat)
  • Joan Arévalo (jareval3@xtec.cat)
  • Ruben Guim (rguim4@xtec.cat)
  • Marina Carpio (mcarpio5@xtec.cat)
  • Sílvia Bonet (sbonet8@xtec.cat)
  • Oriol Perelló (operell1@xtec.cat)

CIÈNCIES SOCIALS
1r ESO1r ESO A, B, CMarina Carpio
1r ESO D, ESílvia Bonet
2n ESO2n ESO A, B, C, DOriol Perelló
2n ESO ESílvia Bonet
3r ESO3r ESO A, B, C, DNúria Ortiz
4t ESO4t ESO AJoan Arévalo i Sílvia Bonet
4t ESO BJoan Arévalo i Ruben Guim
4t ESO CRuben Guim i Sílvia Bonet

Docència a Batxillerat:

Història del món contemporani1r Batxillerat BMarina Carpio
1r Bat B Esportiu bloc 2Marina Carpio
FOL/Probl.Social/Ciutadania1r Batxillerat AOriol Perelló
Història d’Espanya2n Batxillerat A, BJoan Arévalo
Geografia2n Batxillerat BNúria Ortiz
Història de l’Art2n Batxillerat BJoan Arévalo

Tutories:

● 1r ESO A: Marina Carpio
● 1r ESO D: Sílvia Bonet
● 2n ESO C: Oriol Perelló
● 2n BAT B: Joan Arévalo


Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.