Seminari de Ciències Socials

Cap de departament: Núria Ortiz
Professorat del seminari de Ciències Socials: Núria Ortiz, Ana Elsa Benesenes, Joan Arévalo i
Mª Carmen Úbeda

Docència a l’ESO:

CIÈNCIES SOCIALS
1r ESO1r ESO A, B, CMª Carmen Úbeda
1r ESO D, EAna Elsa Benesenes
2n ESO2n ESO AMª Carmen Úbeda
2n ESO BNúria Ortiz
2n ESO C, D, ERubén Guim
3r ESO3r ESO A, B, CNúria Ortiz
3r ESO DJoan Arévalo
4t ESO4t ESO A, BAna Elsa Benesenes
4t ESO CJoan Arévalo

Docència a Batxillerat:

Història del món
contemporani
1r Batxillerat B Joan Arévalo
1r Batxillerat Esportiu Joan Arévalo
FOL / Prob. Social i
Ciutadania / Política i Dret
1r Batxillerat A Mª Carmen Úbeda
Història d’Espanya 2n BAT A, B Ana Elsa Benesenes
Geografia 2n BAT A, B Núria Ortiz
Història de l’Art 2n BAT A, B Joan Arévalo

Tutories:
1r ESO A: Mª Carmen Übeda i Pepa Gonzálvez
2n ESO B: Núria Ortiz i Tesa Sardà
1r BAT B: Joan Arévalo
2n BAT B: Ana Elsa Benesenes


Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.