Departament de Llengües estrangeres

Cap de Departament: Fernando González

Cap de Seminari de Francès: Beatriz Marín

 Docència:

ANGLÈS
1r ESO 1r ESO A, BCarmina Sanchis
1r ESO C, DRosa Paula
1r ESO EMaribel Badia
2n ESO 2n ESO A,C, DLaura Rodes
 2n ESO BRosa Paula
2n ESO ELaura Carpio
3r ESO 3r ESO A, BLaura Carpio
 3r CMaribel Badia
3r DCarmina Sanchis
4t ESO 4rt ESO AFernando González / Rosa Paula
 4tr ESO BFernando González / Laura Rodes
4tr ESO CLaura Carpio / Laura Rodes
1r BAT 1r BAT AAnabel Lorente / Fernando González (1h)
1r BAT BFernando González / Maribel Badia (1h)
 1r BAT EsportiuCarmina Sanchis
2n BAT2n BAT AMaribel Badia
2n BAT BFernando González
SMX1rFernando González
FRANCÈS1r, 2n, 3r, 4rt ESO
1r, 2n BAT
Beatriz Marín
ALEMANY1r BATMaribel Badia
2n BATAnabel Lorente

Tutories:

Carmina Sanchis 1r ESO B
Rosa Paula 2n ESO B
Laura Carpio 2n ESO E
Maribel Badia 3r ESO C

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.