PFI

PFI d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Què és el PFI?

 

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Què és el PFI d’Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic de l’Institut Campclar?

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionades amb aquesta activitat.

Com s’organitza?

Els programes de formació i inserció d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic s’estructuren en:

1. Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

 • Tècniques bàsiques de comercialització
 • Atenció al client
 • Preparació de comandes i venda de productes
 • Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques
 • Formació en centres de treball
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

2. Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món laboral

3. Tutoria, seguiment i orientació personalitzades

Quines característiques específiques té l’Institut Campclar?

 • Treball amb tauletes digitals per no perdre en cap moment el seguiment del curs.
 • Bon acompanyament tutorial.
 • Biblioteca per a poder treballar en moments que no es faci classe o per les tardes.
 • Aules especialitzades: taller de botiga per a realitzar les pràctiques.

I en finalitzar, què puc fer?

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.