Informació Batxillerat Científic i Tecnològic

Què és el Batxillerat Científic-Tecnològic?

El batxillerat Científic i tecnològic va adreçat a l’alumnat que li interessen les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científics i sanitaris i el món dels processos tecnològics.

Com s’hi accedeix?

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat de l’ESO.

Com s’organitza?

El Batxillerat s’organitza en dos cursos i té tres tipus de matèries diferents:

 • Matèries comunes que cursen tots els alumnes.
 • Matèries de modalitat que determinen els estudis que es realitzaran posteriorment.
 • Matèries específiques, les quals es poden escollir com a complement de les matèries comunes.  

1r Curs de Batxillerat

Les matèries optatives que s’oferiran a 1r de Batxillerat són de 4 hores setmanals, a excepció de les matèries específiques, que tenen 2 hores de càrrega lectiva durant la setmana.

Matèries comunes

Quadre 1:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (Llengua anglesa)
Filosofia
Cultura científica
Educació Física
Tutoria
Treball de recerca

Matèries de modalitat

En aquest itinerari l’alumne té com a matèria comuna les Matemàtiques i ha d’escollir una matèria segons els estudis posteriors que vol realitzar. 


 2n Curs de Batxillerat

Matèries comunes.

Les matèries de comunes que hi ha a 2n de Batxillerat són les següents: 

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (Llengua anglesa)
Història de la filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca

Matèries Optatives i Específiques

Les matèries optatives que s’oferiran a 2n de Batxillerat són complementàries al 1r de Batxillerat. La distribució d’itineraris per modalitats segueix, per tant, un desplegament similar que el primer curs de batxillerat.

Quines característiques específiques té l’Institut Campclar?

 • Projectes Erasmus que fan possible mobilitats europees.
 • Activitats de piscina i atletisme a 1r de Batxillerat dins l’Educació Física.
 • Aules desdoblades a les matèries de llengua.
 • Treball amb tauletes digitals per no perdre en cap moment el seguiment del curs.
 • Bon acompanyament tutorial.
 • Possibilitat d’examinar-se de les proves oficials de llengua anglesa, francesa i alemanya. 
 • Bons resultats a les PAU.
 • Viatge de Fi de curs.
 • Biblioteca per a poder treballar en moments que no es faci classe o per les tardes. 
 • Aules especialitzades: laboratoris, tallers de tecnologia…

I en finalitzar, què puc fer?

 • Cicles formatius de grau superior
 • Presentar-se a les proves d’accés a la universitat i accedir a realitzar estudis universitaris.
 • Accedir món laboral.

PODEU OBTENIR MÉS INFO EN AQUESTA WEB