Departament d’Orientació Educativa

Aula JúniorGemma Fortuny (Tutora, llengua catalana, visual i plàstica i anglès)
Núria Castelló (Matemàtiques i habilitats socials)
Cèlia Maya (Ciències socials)
Inma Baila (Llengua castellana)
Aula SèniorCèlia Maya (Tutora, ciències socials, anglès i projectem)
Inma Baila (Llengua castellana)
Núria Castelló (Matemàtiques i habilitats socials)
Gemma Fortuny (Llengua catalana)
1r ESO
Optativa emocions
Inma Baila
2n ESO
Optativa emocions
Núria Castelló
4t ESO
Servei a la comunitat
Inma Baila (4t B)
Gemma Fortuny (4t A i 4t C)
SIEI
Atenció a l’alumnat
Pilar Castells (Tutora)
David Alumbreros
Ana Martí (Educadora EE)
Orientadora1r ESOInma Baila
Orientadora 2n ESONúria Castelló
Orientadora 3r ESOCèlia Maya
Orientadora 4t ESOGemma Fortuny
Cap de DepartamentPilar Castells

Els objectius principals del Departament són:

  • Acompanyar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i maduració personal al llarg de
    la secundària.
  • Orientar acadèmicament des de les potencialitats de l’alumnat.
  • Impulsar l’educació inclusiva.

Prioritzem l’assoliment de les competències més transversals:

  • Competència digital.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
  • Competència social i ciutadana.