Seminari de Filosofia

Cap de departament: Núria Ortiz
Professorat del seminari de filosofia:

● Núria Blay (nblay3@xtec.cat)
● Quim Villagrasa (qvillagr@xtec.cat /pamanu2010@gmail.com)

Docència a l’ESO:

Optatives
Pensament Crític2n ESOQuim Villagrasa/Paula Martí
3r ESOQuim Villagrasa/Paula Martí
Filosofia4t ESOQuim Villagrasa/Paula Martí

Docència a Batxillerat:

Filosofia1r BAT ANúria Blay
1r BAT BQuim Villagrasa/Paula Martí
1r BAT ESPORTIU bloc 1Núria Blay
Història de la filosofía2n BAT A, BNúria Blay
1r BAT ESPORTIU bloc 2Núria Blay

Tutories:
● 1r BAT Esportiu bloc I i II: Núria Blay


Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.