Formació a Barcelona per implementar el projecte

  • Gestió inicial del projecte: el conveni i les esmenes
  • Posem en marxa el nostre projecte
  • ESC Dolors Monserdà–Santapau. Un cas d’èxit
  • Gestió inicial del projecte II: les partides pressupostàries
  • El portal e-sepie i els entorns virtuals Erasmus+
  • El Mobility tool
  • ]]>