Nou Erasmus en francès! Les fables, le miroir de la vie

Aquest curs,  l’Institut Campclar comencem amb un nou projecte Erasmus: “Les fables, miroir de la vie”. En aquest projecte hi participen tots els alumnes de 2n ESO que van triar, com a optativa, la matèria de francès. El projecte treballa les faules d’autors europeus, originaris dels diferents països que participen en el projecte: Grècia, Alemanya, Països Baixos, Romania, França… i el nostre institut!

El nostre equip de professors està format per docents que treballen de manera interdisciplinar  des de l’àmbit de la matèria que imparteixen: Núria Blay (filosofia), Ramon Simó (educació física), Rafa Pérez (grec i llatí) i Maria Rosa Gomà (francès,) així com altres professors del centre que col·laboren de manera puntual en el projecte. La llengua de comunicació i de treball és, per a alumnes i professors, el francès.

Els objectius d’aquest projecte són:

–          mostrar als alumnes la riquesa literària i cultural europea a través de les faules

–          utilitzar la llengua francesa per a comunicar-se amb altres nois i noies europeus de la mateixa edat

–          participar en un treball de grup a través de les plataformes digitals però també de manera presencial durant les diferents modalitats

–          reflexionar sobre diferents aspectes de l’emotivitat gràcies a les moralitats de cada faula

–          treballar textos literaris  de manera transversal i interdisciplinar

–          viatjar a altres països per descobrir i apreciar altres paisatge, altres maneres de veure i viure la via i establir vincles d’amistat

La primera trobada es va dur a terme la setmana passada a Kalamata. Aquesta trobada va servir per formar al professorat, per preparar material, per organitzar els dos anys de duració del projecte i per consolidar l’equip de treball.

]]>