Càlcul de la Petjada de CO2 dels elements TIC a l'escola

2 dels elements TIC a l’escola” és presentar una solució creativa i innovadora des del punt de vista tècnic al problema del canvi climàtic. La solució consisteix a implementar una APP per mòbil per poder comptabilitzar les emissions de C02 dels elements TIC en els centres. Un cop implementada l’aplicació, s’han calculat les emissions de CO2 derivades de la utilització d’energia dels aparells informàtics utilitzats per departament d’informàtica. Seguidament, s’han proposat un seguit de bones pràctiques en base a les metodologies de Green IT, per fer un ús més eficient d’aquests recursos que es vegi traduït en una reducció dels seus efectes en el canvi climàtic. Finalment, les emissions de CO2 calculades amb l’APP han estat compensades amb la plantació d’un arbre al patí de l’institut i la empresa Climaloop ha col·laborat amb la compra d’emissions a projectes de Nacions Unides. Memòria i web

[caption id="attachment_3868" align="aligncenter" width="1024"] bty[/caption]  ]]>