Convocatòria Erasmus+ KA2 17/18 4t ESO

HERE COMES DE SUN(POWER)” es desenvoluparà durant el curs escolar 2017- 2018. El projecte té com objectiu principal conscienciar als nostres alumnes sobre l’ús de les energies renovables, amb especial atenció a l’energia solar mitjançant l’aprenentatge de llengües estrangeres i l’ús de les noves tecnologies . El projecte es desenvoluparà en llengua anglesa e implica una sèrie d’activitats d’intercanvi amb els altres instituts europeus participants. Criteris de selecció de l’alumnat:

  • NOTA MITJANA DE L’ESO
  • ENTREVISTA PERSONAL
Aquesta entrevista serà feta per professors participants al projecte i de diferents assignatures per comprovar l’interès i motivació de l’alumne. Consistirà en una sèrie de preguntes personals sobre la Unió Europea i les seves institucions, les seves aficions, a que dedica el seu temps lliure, si assisteix a activitats fora de l’horari escolar…
  • PROVA ORAL EN ANGLÈS
L’alumne/a haurà de fer una petita presentació en anglès donant informació sobre ell/ella mateix/a, la seva família, les seves aficions, etc.  i respondre a una sèrie de preguntes per determinar el seu nivell de competència oral. Els alumnes interessats hauran de comunicar-lo als tutors.]]>