STEPS

7-steps         logo196LeftSin

 

 

 

 

 

 

 

El projecte STEPS, impulsat per la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, pretèn fomentar la conscienciació i les bones pràctiques d’eficiència energètica entre els alumnes de primària i secundària.

28 alumnes de 3er de la ESO hi estan treballant, com a complement del currículum de tecnologia, com a treball per projectes.

 

http://www.tarragonasmart.cat/mediterranean-city/

 

http://www.tarragonasmart.cat/mediterranean-city/projecte-steps-video-resum/

 

http://www.tarragonasmart.cat/mediterranean-city/el-projecte-steps-deficiencia-energetica-les-escoles-celebra-amb-una-festa-final-lexit-de-la-seva-prova-pilot/

 

– Professorat implicat :

Josep Huguet  Monné, coordinador responsable (Tecnologia 3A i 3B)

Pilar Marcellan (Anglès 3A)

Pilar Bertran (Anglès 3B)

Cinta Panisello (Català 3A)

Ester Maijó (Català 3B)

Maria José Vicente (Castellà 3A i 3B)

Fernando Kupfer (Matemàtiques  3A)

Joan Pié (Matemàtiques 3B)

Charo Soriano i Laia Antonio (Ciències Naturals)

Núria Ortiz (Socials 3A i 3B)

Leo Sanchis (Visual i Plàstica)

Monsterrat Esporrín (Música 3A i 3B)

 

Treballs transversal de les àrees educatives

  1. Matemàtiques. Taules de dades (Excel). Càlculs de mitjanes. Mitjana de consums
  2. Anglès. Elaboració, correcció de textos. El llenguatge tecnològic i científic

 

 • Català i castellà. Correcció dels textos elaborats. Redacció del diari d’activitats. El llenguatge tecnològic i científic.
  1. Ciències. Aplicació de les ciències de la terra.
  2. Socials. El context geogràfic i social del centre.
  3. Tecnologia. Aplicació de mitjans informàtics al projecte.

 

 • Visual i plàstica. Disseny de murals i presentacions.
 1. Música. Selecció de músiques per a presentacions i audiovisuals.

 

– Alumnes que hi participen

14 alumnes de 3er ESO A i 14 de 3er ESO B.

 

– Pla de treball amb els alumnes

Els alumnes estan organitzats en 4 grups de treball diferents. Al llarg del curs aniran canviant d’activitat per tocar-les totes.

 

  G1.  Fotos / vídeo. Reportatge fotogràfic i vídeo de les activitats a la classe.

Grup A/ Grup B/

 • Com i en quin format arxivem les fotos i videos?.
 • Necessito  editar imatges i vídeos. Amb quins programes o aplicacions ho puc fer?.
 • Necessito  tenir una carpeta amb imatges i  il·lustracions  per al projecte STEPS. (eficiència  energètica,  sostenibilitat, medi ambient,  etc). Burcar imatges i classificar-les per temes.
 • Quina imatge gràfica ha de tenir el projecte STEPS?.

 

G2.  Dades de l’Insti / monotorització de dades (DEXMA). Prendre mesures dels paràmetres climàtics i de consums del centre.  Consulta de dades d’estacions meteorològiques de l’aeroport de Reus i Complex Educatiu TGN

Grup A/ Grup B/

 • Quina estació digital podem comprar?. A on?. I a quin preu?
 • Quines dades hem de mesurar? . On cal mesurar  i com?
 • Què és DEXMA?. Què vol dir monotorització de dades?
 • Fer seguiment de dades meteorològiques  de  l’Aeroport de Reus i el Complex educatiu TGN
 • La maleta Bioclimàtica.
 • Estudiar les dades dels consums de l’institut.

 

G3.  Llengües. Correcció dels textos elaborats. Redacció del diari d’activitats dutes a terme pels diferents grups.

Grup A/ Rut Gibert , Grup B/

 • Com puc fer el Diari?. Com ha de ser?.
 • Què és un llibre d’estil?. Quina pauta o model farem servir?.
 • Lèxic STEPS. Quin és el significat de les paraules  del lèxic  STEPS?.
 • Hi ha algun document (memòria, texte,  informe, etc)  que pugui fer servir com a referència?.
 • Quina informació similar al projecte STEPS hi ha a la xarxa. La busquem i l’arxivem per temes.
 • Quins organismes,  organitzacions  o empreses  defensen i promocionen l’eficiència energètica.
 • Què és una auditoria energètica?. Documentació, dades, aplicacions, etc que cal elaborar.

 

G4.  TIC’s. Aplicació de mitjans informàtics al projecte. Programes, Apps, Ordinadors, portàtils, tablets, mòbils, etc.

Grup A/ Grup B/

 • Quins dispositius  podem  i fem servir?
 • Quina plataforma fem servir per compartir les dades i la feina?.
 • Quins programes i aplicacions podem i hem de fer  servir per el projecte STEPS?.
 • Hi ha projectes similars a l’STEPS?. Quins?.
 • Quina estructura de carpetes, arxius i documents podem fer servir.
 • Dissenyar el power point del projecte STEPS.
 • Com ha de ser la web STEPS del nostre institut?. Estructura, imatge i informació de continguts.

 

– Sortides :

 • Jornada d’inici del curs del projecte Steps, organitzat per la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, a la Sala de Graus del campus Catalunya de la URV, com acte paral·lel de la 4a conferència Bioeconomic – hotels i turisme sostenible (30 de novembre de 2015).
 • Visita instal·lacions de l’empresa EMATSA. (febrer 2016).

 

– Objectius

El projecte STEPS, impulsat per la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, pretèn fomentar la conscienciació i les bones pràctiques d’eficiència energètica entre els alumnes de primària i secundària.

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 1. Conèixer el/s concepte/s d’eficiència energètica
 2. Sensibilitzar-se en l’eficiència energètica
 3. Conèixer els mitjans d’estalvi energètic
 4. Saber analitzar les dades de consums energètics
 5. Interpretar els gràfics de consums energètics
 6. Conèixer el medi del teu entorn natural, pel que fa a la climatologia
 7. Saber prendre mesures per un consum eficient
 8. Proposar pautes i protocols de mesures correctores
 9. Determinar sistemes i tècniques per adoptar mesures correctores
 10. Avaluar les mesures adoptades per a la millora de l’eficiència energètica
 11. Difondre als mitjans  els objectius, propostes i resultats sobre eficiència