Circuit fotovoltaic

2 que emetia l’institut abans de tenir el circuit fotovoltaic i actualment, observant la disminució de tones de CO2 que emetin nosaltres com a centre educatiu, sent cada cop més una ESCOLA VERDA. Actualment l’institut no pot satisfer les seves necessitats energètiques amb les plaques fotovoltaiques que en té, motiu pel qual, s’alterna al llarg de la jornada escolar l’ús de la energia no renovable amb l’obtinguda mitjançat  les plaques solars fotovoltaiques. Moltes gràcies Rafa. ]]>