Presentem en Claustre de Projecte Primavera Campclar

PRESENTEM EN CLAUSTRE EL PROJECTE PRIMAVERA CAMPCLAR

Tal i com recull l’acta del claustre del nostre centre escolar (ACTA NÚMERO 01/18-19 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CLAUSTRE) el dia 7 de setembre de 2018 es va presentar al claustre de professorat del nostre el Projecte Primavera Campclar per part del grup impulsor del projecte. L’objectiu va ser convidar al professorat a participar al projecte.

El projecte es desenvoluparà amb cinc estades formatives relacionades amb la innovació educativa d’una setmana a:

  • 1 estada a República Txeca

  • 2 estades a Portugal

  • 2 estades a Finlàndia

En aquesta presentació es van explicar els objectius del projecte:

1.- Revisar i millorar els materials del treball cooperatiu i per projectes.

2.- Aportar confiança al professorat en el desenvolupament del treball cooperatiu i per projectes.

3.- Consolidar el canvi metodològic del centre.

També es va fer referència als compromisos que adquiria el professorat interessat a participar:

1.- Participar en les reunions de coordinació.

2.- Presentar un document que certifiqui l’assistència i aprofitament dels cursos estructurats.

3.- Elaborar una memòria de l’activitat desenvolupada i una avaluació.

4.- Elaborar una entrada per a les xarxes socials del centre educatiu i per al blog del projecte.

5.- Fer una transferència de coneixements de l’activitat per al professorat del claustre.

6.- Implicar-se en les activitats de difusió programades del projecte.

I els requisits i selecció del professorat:

  1. Idiomes. Anglès. Imprescindible.

  2. Càrrecs unipersonals. A nivells amb treball cooperatiu i per projectes (tutoria, cotutoria, coordinació de cicles, coordinació d’ESO) des d’el curs acadèmic 2016-2017. 1 punt per cada càrrec.

  3. En cas d’empat. S’afavorirà al professorat amb plaça al centre i segons l’antiguitat al centre.

El termini de presentació de candidatures:

Dimecres 26 de setembre

Resolució de la convocatòria:

Dimecres 17 d’octubre