PFI

La competència general del títol consisteix a realitzar operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les operacions de tractament de dades relacionat, seguint protocols establerts, criteri comercial i d’imatge, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Els mòduls formatius de formació professional són:

 • Tècniques bàsiques de comercialització
 • Atenció al client
 • Preparació de comandes i venda de productes
 • Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques
 • Formació en centres de treball
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Els mòduls formatius de formació general són:

 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional

Continuïtat

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta: Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.