Estructura organitzativa interna

ESTER MAIJÓ MESEGUER

Nascuda a Saragossa el 1978. Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili, Màster en immigració, llengua i cohesió social per la Universitat de Lleida, llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Oberta de Catalunya. Formació específica del Departament d’Educació sobre direcció de centres educatius.

Ha estat Cap de Departament de llengua Catalana i Coordinadora LIC. Fa sis anys que exerceix el càrrec de Directora de l’Institut Campclar de Tarragona, a banda de ser una de les docents impulsores del desplegament de la metodologia cooperativa i per projectes en el mateix centre. Actualment també és coordinadora de les pràctiques del Màster del professorat. Participa en el Consell Escolar Municipal de Tarragona des del 2014 i forma part del Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona des del 2016.

NÚRIA BARBERÀ SOLÈ

Nascuda a Alcover (Tarragona), l’any 1974. Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Rovira i Virgili i Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Direcció de Centres Educatius per la Universitat Internacional de La Rioja. Professora d’ensenyament secundari, batxillerat i cicles formatius, especialitat en Economia, des de 2007.

Ha desenvolupat diferents càrrecs durant la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu: tutora, cap de departament, coordinadora d’activitats complementàries i gestió de projectes en l’àmbit de la Formació Professional. També ha sigut tutora de l’alumnat del Màster de professorat de secundària.

Actualment ocupa el càrrec de Secretària de l’Institut Campclar, combinat amb la seva tasca docent.

TERESA CARRETÉ CASTELLVÍ

Nascuda a Els Guiamets (Priorat – Tarragona) el 1973. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona.

Professora d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat al Departament d’Educació de Catalunya, en l’especialitat de Biologia i Geologia, des de 2005.

Ha desenvolupat diferents càrrecs i en diferents centres de titularitat pública durant la seva trajectòria professional en l’àmbit educatiu: tutora de diversos cursos de l’ESO, coordinadora en riscos laborals, coordinadora d’Educació Ambiental i Escoles Verdes, coordinadora de mediació i convivència, coordinadora d’ESO, professora de formació de professorat en treball cooperatiu.

Actualment i des del 2015 ocupa el càrrec de Cap d’Estudis de l’Institut Campclar, combinat amb la seva tasca docent. On ha participat activament dins del grup de docents impulsors del desplegament de la metodologia de treball cooperatiu i per projectes en dit centre.