SIEI

Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva

  • L’aula SIEI és un recurs per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb necessitats educatives especials. Així doncs, l’aula SIEI atén alumnes amb discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament.
  • L’atenció d’alumnes amb suport SIEI té com a marc curricular de referència el mateix que s’estableix al projecte educatiu per a la resta d’alumnes del seu grup ordinari de referència, i on es prioritza aspectes que afavoreixin l’adquisició de les habilitats adaptatives següents: comunicació, cura personal, hàbits d’higiene, viure en comunitat, salut i higiene, oci i treball.
  • Els alumnes SIEI formen part d’un grup ordinari. En la presa de decisions referides a aquests alumnes hi han de participar els tutors i els seus professors per mitjà dels equips docents i de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).

L’equip docent és qui estableixi els criteris per a l’atenció i l’avaluació d’aquests alumnes, seguint els criteris de centre acordats per la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).