Departament d’Orientació Educativa

Integrants del Departament d’Orientació
● Professorat: Pilar Castells, David Alumbreros, Juanma Fernàndez, Gemma Fortuny, Montse Tella i Inma Baila. Educadora Educació Especial: Anna Martí.

Grups – Nivell Professorat


Aula Júnior

Juanma Fernàndez, Gemma Fortuny,
Montse Tella i Inma Baila.

Aula Sènior
1r ESO Pilar Castells i Inma Baila
2n ESO David Alumbreros I Inma Baila
4t ESO Montse Tella, Inma Baila i Gemma Fortuny.

SIEI

Pilar Castells, David Alumbreros i Ana Martí.
1BAT

Montse Tella

Els objectius principals del Departament són:

 • Acompanyar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i maduració personal al llarg de
  la secundària.
 • Orientar acadèmicament des de les potencialitats de l’alumnat.
 • Impulsar l’educació inclusiva.
  Prioritzem l’assoliment de les competències més transversals:
 • Competència digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
 • Competència social i ciutadana.