Seminari d'Educació Física

Professorat del Departament de: DEPARTAMENT ARTÍSTIC (EF)

Professorat: VICTOR SERRA SERRA, FREDERIC GINÉ, ALEX NIETO GARCIA i  RAMON SIMÓ PIÑOL

Nivell Professorat
1r ESO Ramon (A, B, C, D, E i MO)
2n ESO Ramon (A i B), Victor (C, D, E, MO, AJ)
3r ESO Frederic (A, B i D), Alex (C)
4t ESO Frederic (B i C), Alex (A), Victor (AS)
1r BAT Alex (A i B)
2n BAT

Llibres

 

Nivell/Matèria Editorial Nom llibre ISBN

Visita pares

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20
Esbarjo
10.35 – 11.30 Ramon
11.30 – 12.25
Esbarjo
13.10 – 14.05 Alex
14.05 – 15.00

Criteris d’avaluació ESO

  • L’avaluació és continua i es valoren els procediments, conceptes i actituds, valors, esforç, interès i normes. Els percentatges en l’avaluació és el següent: especialment es valorarà el respecte als companys i professorat, l’ús correcte del material i instal·lacions, els hàbits higiènics i el treball durant les sessions.
    • Procediments: 50 %
    • Conceptes: 20 %
    • Valors, Actituds, normes: 30 %
  • Cal tenir un 25% de cada apartat per poder fer la mitjana.
  • Les faltes injustificades restaran nota del apartat de valors.