Seminari d'Educació Física

Professorat del departament/seminari de:

Cap de seminari: RAMON SIMÓ

Nom professorat: JUAN DÍAZ

Nivell Professorat
1r ESO RAMON SIMÓ
2n ESO RAMON SIMÓ
3r ESO JUAN DÍAZ
4t ESO JUAN DÍAZ
1r BAT (Tecnològic) JUAN DÍAZ
1r BAT(Humanístic) JUAN DÍAZ
2n BAT (Tecnològic)
2n BAT(Humanístic)