Departament Matemàtiques

Professorat del departament/seminari de:

Silvia Monfort (Cap de departament/seminari), Pepa Gonzálvez, Josep Gisbert, Fernando Kupfer, Albert Burrut, Susana Guevara

Nivell Professorat
1r ESO A, B, E Josep Gisbert
1r ESO C, D Albert Burrut
2n ESO A, B, C Susana Guevara
2n ESO D, E Pepa Gonzálvez
3r ESO A Susana Guevara
3r ESO B Fernando Kupfer
3r ESO C, D Albert Burrut
4t ESO A, B Fernando Kupfer
4t ESO C Pepa Gonzálvez
1r BAT ( Cienc-Tecnol) Pepa Gonzálvez
1r BAT(CCSS) Fernando Kupfer
2n BAT ( Cienc-Tecnol) Silvia Monfort
2n BAT(CCSS) Silvia Monfort

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
1r ESO Cruïlla 1r ESO. Cruïlla. Construïm 978-84-661-3849-9
2n ESO Cruïlla 2n ESO. Cruïlla. Construïm 978-84-661-4062-1
3r ESO Dossier CB 3r ESO
4t ESO Cruïlla /Dossier CB 4t ESO 4t ESO. Cruïlla. Construïm 978-84-661-4063-8
1r BAT (Tecnològic) Santillana Sèrie Resol. Projecte Saber fer 978-84-9047-230-9
1r BAT(Humanístic) Santillana Sèrie Resol. Projecte Saber fer 978-84-9047-229-3
2n BAT (Tecnològic) Santillana Sèrie Resol. Projecte Saber fer 978-84-680-3322-8
2n BAT(Humanístic) Santillana Sèrie Resol. Projecte Saber fer 978-84-9130-696-2

Enllaços d’interès: http://www.edu365.cat/https://construim.cruilladigital.cat/

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20 Albert B Silvia M Josep G
Esbarjo
10.35 – 11.30 Susana G
11.30 – 12.25 Fernando K
Esbarjo
13.10 – 14.05 Pepa G
14.05 – 15.00


1r ESO, 2n ESO i 3r ESO
 (grups treball cooperatiu) Criteris d’avaluació ESO/BAT:

NOTA FINAL100% 50% PROVES ESCRITES1. Mínim 2 exàmens per trimestre.Es fixaran amb antelació suficient.

2. Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves. Les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.

20% TREBALL COOPERATIU (projectes i activitats a classe)Exercicis avaluables en grup cooperatiu. S’avalua esforç i motivació en treball en grup
15% DEURES, DOSSIERS, ESQUEMESPresentació d’un mínim del (~50%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.
15% ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓInterès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.

4t ESO 

1r TRIMESTRE
NOTA FINAL100% 40% PROVES ESCRITES1. Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient.

2. Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves. Les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.

20% PROVA-SIMULACRE COMPETÈNCIES BÀSIQUESProva tipus simulacre de competències bàsiques.
20% DEURES, DOSSIERS, ESQUEMESPresentació d’un mínim del (~50%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.
20% ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓInterès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.

 

2n TRIMESTRE
NOTA FINAL100% 30% PROVES ESCRITES1. Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient.

2. Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves. Les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.

30% PROVA-SIMULACRE DE COMPETÈNCIES BÀSIQUESProva tipus simulacre de competències bàsiques, realitzat en horari especial.
20% DEURES, DOSSIERS, ESQUEMESPresentació d’un mínim del (~50%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.
20% ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓInterès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.
3r TRIMESTRE
NOTA FINAL100% 20% PROVES ESCRITES1. Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient.

2. Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves i les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.

40% PROVA OFICIAL DE COMPETÈNCIES BÀSIQUESNota obtinguda de la prova oficial de competències bàsiques de matemàtiques de 4t d’ESO realitzada segons calendari fixat pel Departament d’Ensenyament.
20% DEURES, DOSSIERS, ESQUEMESPresentació d’un mínim del (~50%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.
20% ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓInterès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.

 

1r BATXILLERAT

NOTA FINAL100% 60% PROVES ESCRITES1. Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient. Es podrà fer un examen trimestral que inclourà temes anteriors.

2. Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3’5 en cadascuna de les proves i les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.

30% CONTROLS O ACTIVITATS DE SEGUIMENTPetits exercicis individuals de la matèria acabada de donar. Es poden fer sense avís previ.
5% TREBALL A L`AULA, DEURES, RESUMS, ESQUEMESPresentació d’un mínim del (~75%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.
5% ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓInterès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.

*** Es recorda a l’alumnat de 1r 2n de Batxillerat que, per tenir dret a realitzar les proves escrites cal haver assistit a classe el 80% de les hores lectives. Naturalment, no es perd en cap cas el dret a la recuperació.

2n BATXILLERAT

NOTA FINAL100% 80% PROVES ESCRITES1. Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient. Es podrà fer un examen trimestral que inclourà temes anteriors.

2. Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3’5 en cadascuna de les proves i les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.

15% TREBALL A L`AULA, DEURES, RESUMS, ESQUEMESPresentació d’un mínim del (~75%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.
5% ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓInterès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.

*** Es recorda a l’alumnat de 1r 2n de Batxillerat que, per tenir dret a realitzar les proves escrites cal haver assistit a classe el 80% de les hores lectives. Naturalment, no es perd en cap cas el dret a la recuperació.