Departament de Comerç i Màrqueting

Professorat del departament

Maria Asens – Cap de departament (masens2@xtec.cat)

Albert Burrut (aburrut@xtec.cat)

Maria Fuset – Tutora de 2n AC (mfuset@xtec.cat

Carles Gràcia – Tutor de PFI  (cgraci10@xtec.cat)

M. Pilar Marcellán (mmarcell@xtec.cat

Òscar Rizos (orizos@xtec.cat)

Anna Salaet (asalaet@xtec.cat)

Neus Vidal – Tutora de 1r AC (mvida2@xtec.cat

Josep Vila –  (jvila255@xtec.cat)  

Contacte amb el centre o els professors

Per a la comunicació amb l’institut es recomana utilitzar el correu electrònic (e3006125@xtec.cat) o bé per telèfon (977 54 10 07).

Les entrevistes amb el tutor o tutora es realitzaran o bé telefònicament o bé per videoconferència.

Si desitgen més informació sobre cada mòdul professional poden contactar amb el professor responsable.

Fulls_presentació_AC_v2

Fulls_presentació_PFI_v2