Seminari de Filosofia

Cap de departament: Núria Ortiz
Professorat del seminari de filosofia: Núria Blay i Cristina Casado

Docència a l’ESO:

Optatives
Pensament Crític2n ESOCristina Casado
3r ESOCristina Casado
Filosofia4t ESOCristina Casado

Docència a Batxillerat:

Filosofia1r BAT ACristina Casado
1r BAT BNúria Blay
1r BAT ESPORTIU bloc 1Núria Blay
Història de la filosofía2n BAT A, BNúria Blay
1r BAT ESPORTIU bloc 2Núria Blay

Tutories:
● 1r BAT Esportiu: Núria Blay


Criteris d’avaluació
Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.