Departament de Català

El departament de llengua catalana i literatura de l’Institut Campclar el formen les professores: Laia Dolç Grabiel, Ester Maijó Mesegué, Cinta Panisello Colomé, Sílvia Sànchez Aldabó, Berta Sans Monroig i Tesa Sardà Basora.

Les professores del departament

Nivell Professorat
1r ESO Ester Maijó Mesegué

Cinta Panisello Colomé

Laia Dolç Grabiel

2n ESO Laia Dolç Grabiel

Berta Sans Monroig

3r ESO Laia Dolç Grabiel

Sílvia Sànchez Aldabó

4t ESO Cinta Panisello Colomé

Berta Sans Monroig

1r BAT (Tecnològic i Humanístic) Cinta Panissello Colomé
2n BAT (Tecnològic i Humanístic) Sílvia Sànchez Aldabó
Aula d’acollida Tesa Sardà Basora

La tasca de Cap de Departament la du a terme la professora Sílvia Sànchez Aldabó.

Els llibres de text que utilitzem al departament són:

Curs Editorial Nom ISBN
1r ESO Text La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium. 978-84-412-2389-9
2n ESO Text La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium.  978-84-412-2299-1
3r ESO Text La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium. 978-84-412-2390-5
4t ESO Text La Galera Llengua catalana i literatura. Atòmium. 978-84-412-2300-4
1r BAT Edebé Llengua i Literatura 1 978-84-683-2093-9
2n BAT Edebé Llengua i literatura 2 978-84-683-1726-7

PLA LECTOR (2018-19)

Pel que fa a les lectures que durem a terme al llarg del curs, els títols corresponents a aquest curs són:

  1r trimestre 2n  trimestre 3r trimestre
 1r ESO PRADAS, Núria.

Heka.

Ed Bambú

ISBN 978 84 8343 099 6

p. 120

preu 10,90€

PRATS, Lluís.

La petita coral de la senyoreta Collignon.

Ed. Bambú. Col. Grans lectors.

ISBN 978 84 8343 203 7

p. 136

preu 8€

PRADAS, Núria.

El carrer de les Glicines.

Ed Bambú. Any 2006

ISBN 978 84 8343 002 6

p.144

preu 8€

 2n ESO GUIMERÀ, Àngel.

Mar i cel.

Ed. Barcanova, col. Clàssics a mida.

ISBN 978 84 489 3144 5

p.120

preu 11,30€

BURGAS, Àngel

Petites histories del globus

Ed. Bambú

ISBN 978-84-8343-237-2

192 pàg.

Rústica (cosida)

Preu: 8,70€

GARRIGA, Pilar.

Un estiu al Priorat.

Ònix editor.

ISBN 978 84 941 2798 4

p.210

preu 12€

 3r ESO MARTORELL, Joanot.

Tirant lo Blanc.

(adaptació juvenil), 2014

Ed. Vicens Vives. Col. Cucanya

ISBN 9788431684853

p.224

preu 11,55€

SANTOS, Care.

Mentida

ISBN: 978-84-683-1578-2

Nre. de pàgines: 240

Mida real: 13 x 20,5 cm. Rústica amb solapes

preu: 10,50 €

GUIMERÀ, Àngel.

La filla del mar.

Ed. Bromera, número 078

ISBN 9788490263983

p. 208

preu 9,95€

 4t ESO ·         GALCERAN FERRER, Jordi·

El mètode Grönholm

·      Ed. . Educaula62

·       Col. laButxaca

·    ISBN: 8496863735

·       p. 96

·       preu 8,95€

CABEZA, Anna

Un dia sencer de blat.

Ed Bambú, 2010

ISBN 9788483431177

p. 152 (a partir 14 anys)

preu 11,90€

RODOREDA, Mercè

Aloma

Ed. Educaula62

Col·lecció: Educació 62

ISBN 978 84 926 7227 1

p. 240

preu 10,95€

1r BAT ·ORIOL, Joan·         Antologia de poesia catalana. Nova tria

·   Ed. La Galera

·         ISBN:9788424663186

·

BUENO, MACIP, MARTORELL,

Els limits de la vida.

Ed. La Galera

preu 18, 95€

ISBN 978 84 246 4961 6

MARTORELL, Joanot

Tirant lo Blanc.

2n BAT ·         GUIMERÀ, Àngel·         Terra baixa RODOREDA, Mercè

Mirall trencat

 Visita pares
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20 Sílvia Sànchez Berta Sans
Esbarjo
10.35 – 11.30
11.30 – 12.25 Laia Dolç

Cinta Panisello

Esbarjo
13.10 – 14.05 Ester Maijó
14.05 – 15.00 Tesa Basora
Criteris d’avaluació ESO/BAT:

Les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic s’estructuren en les dimensions competencials i la nota obtinguda prové de:

 • 40% Dimensió expressió escrita.
 • 20% Dimensió expressió oral.
 • 20% Dimensió comprensió lectora.
 • 10% Dimensió estètica i literària.
 • 10% Dimensió actitudinal i plurilingüe.

Criteris d’avaluació

 1. L’avaluació és contínua.
 2. L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge. Per això l’avaluació té en consideració diverses perspectives a fi de comprovar el que l’alumnat ha après:
  1. Controls del llibre de curs.
  2. Controls de les lectures de curs (preguntes, activitats diverses, treball…)
  3. Portfolis/dossier d’aprenentatge (deures, treball d’aula, altres treballs)
  4. Expressió oral.
  5. Actitud i comportament.
 3. L’alumnat no pot aprovar el trimestre si no demostra la lectura dels llibres trimestrals. En cas que només li falti la lectura per aprovar el trimestre, se li guardarà la nota de les altres activitats fins que en pugui demostrar l’assoliment d’aquesta tasca. En casos concrets es pot substituir un llibre de lectura per un altre.
 4. En les proves escrites, a fi de millorar l’ortografia, a 1r i 2n d’ESO es descomptarà 0,05 punts per falta i a 3r, 4t  d’ESO, 1r i 2n de batxillerat 0,1 punts per falta fins a dos punts.
 5. Aquelles activitats puntuables i entregades fora de termini, sense un comprovant oficial (metge…), disminueixen la seva puntuació d’acord amb el criteri que s’hagi adoptat.
 6. Només es repetiran els exàmens si l’alumne/a justifica la falta d’assistència mitjançant un comprovant oficial.
 7. A batxillerat, si l’alumne/a acumula, per trimestre, més d’un 20% de faltes d’assistència no justificades, no podrà participar en els exàmens. Les absències es justifiquen amb comprovant oficial.
 8. A 4t d’ESO es portaran a terme diversos simulacres de proves similars a les oficials de competències bàsiques i tindran un valor en la nota trimestral.
 1. 20%  1r trimestre (simulacre)
 2. 30%  2n trimestre (simulacre)
 3. 40%  3r  trimestre (proves oficials)

Els percentatges d’avaluació són orientatius i no taxatius i convé remarcar que en cada alumne/a es té en compte la seva trajectòria individual d’esforç i millora.