Departament de Llengües estrangeres

Cap de Departament: Pilar Marcellán

Cap de Seminari de Francès: Maria Rosa Gomà

 Docència:

ANGLÈS
1r ESO 1r ESO A, BRosa Paula
1r ESO C, D, EEva Abat
2n ESO 2n ESO A,BRosalia Pla
 2n ESO CRosa Paula
3r ESO 3r ESO A, BEva Abat
 3r C,DLaura Soler
4t ESO 4rt ESO AAnabel Lorente, Raquel Málaga
 4tr ESO B, CLaura Soler, Raquel Málaga
AO SeniorRosa Paula
1r BAT 1r BAT AAnabel Lorente, Rosalia Pla
1r BAT BLaura Soler, Raquel Málaga
 1r BAT EsportiuRosalia Pla
2n BAT2n BAT A, BPilar Marcellán
FRANCES1r,2n,3r,4rt ESO1r, 2n BATMaría Rosa Gomà
ALEMANY1r, 2n BATAnabel Lorente

Tutories:

Tutories: Rosa Paula 1B ESO

                 Rosalia Pla 2A ESO

                 Laura Soler 1r BAT B

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.